"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO

Tổng tập

STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1 04/HĐND-VP 06/01/2020 V/v đính chính Nghị quyết số 56/NQ-HĐND và Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 1 trong tổng số 1 bản ghi.