"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO

Tổng tập

STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1 146/QĐ-UBND 20/01/2020 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2019 và tháng 01 năm 2020
2 05/2020/QĐ-UBND 04/03/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
3 06/2020/QĐ-UBND 05/03/2020 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
Số bản ghi trên trang: Hiển thị 1 đến 3 trong tổng số 3 bản ghi.